Środa Śląska-wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy

Gmina Środa Śląska pozyskała dotację na realizację projektu edukacyjnego, w ramach którego wsparcie otrzymają 4 gminne szkoły podstawowe. Zakłada on doposażenie szkolnych pracowni oraz organizację dodatkowych zajęć. 

Projekt edukacyjny „Środa Śląska-wysokiej jakości edukacja nie tylko w środy” realizowany jest we wszystkich gminnych placówkach oświatowych: SP nr 3 w Środzie Śląskiej, SP w Ciechowie, SP w Rakoszycach i SP w Szczepanowie. Jego celem jest podniesienie tych kompetencji i umiejętności uczniów, które są niezbędne na rynku pracy oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół.

Szczególny nacisk położony został na zastosowanie technik informatyczno – komputerowych, ponieważ mają one coraz większe znaczenie i zastosowanie także w codziennym życiu. Dzięki tak dużej dotacji nasze szkoły zostaną wyposażone m.in. w projektory, tablice interaktywne, głośniki do sprzętu multimedialnego, czy zestawy komputerowe. Nowy sprzęt z pewnością urozmaici przeprowadzane lekcje i zachęci dzieci do zgłębiania tajników nauki – mówią Monika Szymanowska i Katarzyna Kulesza z Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, autorki projektu. W ramach pomocy dydaktycznych zaplanowano również wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych w busole soczewkowe, magnetyczny globus, stację meteorologiczną oraz preparaty mikroskopowe. Pracownia matematyczna w Szczepanowie zostanie wyposażona w sprzęt na miarę XXI w.: zestaw do budowy szkieletów brył czy magnetyczną oś liczbową. Poza doposażeniem placówek w ramach projektu zaplanowano także: zajęcia w obszarze pracy z kreatywnością i twórczym myśleniem, zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i społecznych, zajęcia wyrównawcze oraz podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.

Projekt uzyskał najwyższą wartość dotacji wśród 6 samorządów Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, które zakwalifikowały się do dofinansowania. Gmina Środa Śląska pozyskała na realizację projektu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Całkowita wartość projektu to 1,52 mln zł, a 95% tej kwoty, czyli 1,44 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych.