Jakość

MISJA

Naszą misją jest profesjonalne poszerzanie kompetencji zawodowych oraz wszechstronny rozwój osobisty w sposób zindywidualizowany dla każdego Klienta. Stwarzamy bezpieczną i partnerską atmosferę, dzięki czemu Uczestnicy naszych szkoleń mają szansę doświadczać nowych, lub też doskonalić już posiadane umiejętności. Podczas naszej pracy dostarczamy najnowszą wiedzę psychologiczną oraz biznesową, wykorzystujemy innowacyjne i autorskie narzędzia. Dbamy o budowanie trwałych relacji z Klientami i towarzyszymy im dzięki praktykom poszkoleniowym.

 

 

WIZJA

Naszą wizją jest posiadanie statusu lidera na rynku szkoleniowo – coachingowym oraz propagowanie wśród Klientów najwyższej jakości praktyk rozwojowych.

 

 

WARTOŚCI

  • PROFSJONALIZM – doskonale przygotowana kadra trenerska oraz najwyższe standardy pracy
  • INDYWIDULANE TRAKTOWANIE – zindywidualizowana oferta dla każdego Klienta oraz zorientowanie na jego potrzeby
  • PARTNERSTWO – szacunek oraz zaufanie w stosunku do Klientów i współpracowników
  • INNOWACYJNOŚĆ – produkty i usługi tworzone z pasją, opracowywanie i wdrażanie nowych narzędzi dla jeszcze efektywniejszego procesu edukacji
  • ETYKA – odpowiedzialność i zaangażowanie reprezentowane przez każdego pracownika
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH
Prawa i obowiązki uczestnika kursów i szkoleń
REKLAMACJE
Przyjmowanie i sposób realizacji reklamacji
WSPARCIE EFEKTÓW SZKOLENIA
Wsparcie merytoryczne i praktyczne
CERTYFIKAT JAKOŚCI
Znak jakości | MAŁOPOLSKIE STANDARDY