Wsparcie efektów szkolenia

Wsparcie merytoryczne i praktyczne

Trener po szkoleniu zapewnia uczestnikom szkoleń lub delegującej ich organizacji wsparcie w utrwalaniu efektów uczenia, m.in.:

  • rekomendacje i wskazówki dotyczące samokształcenia po zakończeniu szkolenia
  • dodatkowe ćwiczenia i zadania do wykonania po szkoleniu
  • osobiste lub dystansowe konsultacje z kadrą szkoleniową (trener przekazuje do siebie kontakt e-mailowy/telefoniczny)
  • moderowane przez kadrę szkoleniową internetowe  fora dyskusyjne
  • dostęp do bazy wiedzy (artykuły, ćwiczenia, materiały audiowizualne) wspierającej dalsze samodzielne uczenie