Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

  • Priorytet X Edukacja,
  • Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji,
  • poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne, pod nazwą: „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”

Beneficjentem projektu jest Gmina Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk