Szkolenia dofinansowane

Profi Biznes Group zaprasza przedsiębiorców oraz ich pracowników na szkolenia, doradztwo i  coaching dofinansowane do -80%. W swojej ofercie mamy zarówno szkolenia otwarte jak i dedykowane plany szkoleniowe  dopasowane do indywidualnych potrzeb danej Firmy.

 

W czym się specjalizujemy:

-  usługi szkoleniowe ( szkolenia otwarte, szkolenia dedykowane, e - learning) ,

-  usługi doradcze ( doradztwo, coaching),

-  usługi jednorazowe (egzaminy)

 

Co zapewniamy :

- określenie potrzeb szkoleniowych w firmach na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy,

- kompleksowy projekt segmentów szkoleń dla poszczególnych działów,

-  pomoc w wypełnianiu niezbędnych dokumentów oraz wsparcie w kontakcie z instytucją będącą operatorem w województwie zachodniopomorskim,

- projektowanie oraz realizacja dedykowanych szkoleń zgodnie z zapotrzebowaniem w firmach „szkolenia szyte na miarę”,

- pomoc dla przedsiębiorcy w procesie rejestracji, płatności i refundacji za odbyte szkolenia,

 

Korzyści dla firmy:

- szkolenia dedykowane skrojone ind elanie do potrzeb przedsiębiorcy,

- maksymalny poziom dofinansowanie z funduszy UE do 80%,

- minimum formalności,

- szeroki wachlarz szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli.

 

AKTUALNE SZKOLENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA:

Szkolenie "Akredytowany Coach" - start: luty 2018r.

Szkolenie "Akredytowany Trener" - start kwiecień 2018r

 

Poziomy dofinansowania:

Dla mikro przedsiębiorstw -> 15 000,00 zł

Dla małych przedsiębiorstw -> 75 000,00 zł

Dla średnich przedsiębiorstw -> 400 000,00 zł

KONTAKT Z DORADCĄ

tel. 91 453 01 55

mail: biuro@profibiznesgroup.pl