Szkolenia dofinansowane

Profi Biznes Group zaprasza przedsiębiorców oraz ich pracowników na szkolenia, doradztwo i  coaching dofinansowane do -80%. W swojej ofercie mamy zarówno szkolenia otwarte jak i dedykowane plany szkoleniowe  dopasowane do indywidualnych potrzeb danej Firmy.

AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA - WRZESIEŃ 2020


PROFESSIONAL COACH - SZKOLENIE Z MIĘDZYNARODOWĄ CERTYFIKACJĄ

Szkolenie prowadzone na podstawie akredytowanych programów przez International Coach Federation - celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w teoretyczne i praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego według standardów największej organizacji coachingowej na
świecie International Coach Federation. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do międzynarodowej akredytacji.

Uczestnik szkolenia otrzyma narzędzia coachingowe potrzebne do przeprowadzania indywidualnych i grupowych sesji coachingowych. Zdobędzie 11 kompetencji coachingowych oraz zapozna się z Kodeksem Etycznym pracy w zawodzie Coacha.

Grupa docelowa:

 • Osoby, które chcą wykorzystać coaching w pracy (trenerzy, psycholodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, doradcy klienta, nauczyciele, lektorzy)
 • Osoby, które chcą zarządzać organizacją przez coaching – kadra zarządzająca
 • Osoby, które chcą wprowadzać świadomość cochingową w organizacji
 • Osoby pracujące w działach HR
 • Pracownicy mikro, małych, średnich i dużych firm oraz Jednostek Samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwojem pracowników oraz motywowaniem
 • Osoby, które chcą poznać coaching od podstaw i posiadać świadomość coachingową

Cele szkolenia:

 • zdobycie nowego zawodu - Międzynarodowy Certyfikowany Coach
 • zdobycie wiedzy i narzędzi do prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego
 • szkolenie przygotowujące do Międzynarodowej Akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC
 • poznanie narzędzi coachingowych,
 • poszerzenie samoświadomości,
 • wyznaczanie ścieżki rozwoju kariery zawodowej,

Harmonogram szkolenia:

11 - 13.09.2020 - I sesja certyfikowana

02 - 04.10.2020 - II sesja certyfikowana

23 - 25.10.2020 - III sesja certyfikowana

14 - 15.11.2020 - grupowa sesja mentorska

Inwestycja:

6000,00zł (zw. z VAT)

Cena zawiera: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, catering (bufet kawowy + lunch)

DOFINANSOWANIE OD 50 DO 80% - ZADZWOŃ, NAPISZ - MY POMOŻEMY CI JE ZDOBYĆ

 

Atuty szkolenia:

 1. Program szkoleniowy– opracowany według międzynarodowych standardów ICF i zgodny z etyką profesjonalnego coachingu
 2. Trenerzy prowadzący zajęcia – akredytowani coachowie na poziomie PCC i ACC
 3. Certyfikat ACSTH - pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ACSTH na poziomie ACC
 4. Praktyka - zajęcia w 80% oparte są ćwiczeniach praktycznych, które mają wyposażyć uczestnika w narzędzia do samodzielnej pracy

 

Program szkolenia:

I SESJA CERTYFIKOWANA

Business Coaching for leaders

 

Kodeks etyczny w pracy coach – trudne sytuacje – analiza, 11 kompetencji coacha krok po kroku, Coaching a inne dyscypliny – różnice, 4 postawy coacha, Relacja: Sponsor/klient/coach – kontrakt oraz proces coachingowy, 3 poziomy słuchania w procesie coachingowym – aktywne słuchanie, Budowanie relacji z klientem, Proces coachingowy, Model GROW, Praca z wizualizacją i  symbolem, Rozwój coachingu w Polsce

II SESJA CERTYFIKOWANA

Coaching budowanie świadomości

 

Rozwój 11 kompetencji coachingowych w procesie coachingowym, Coaching kariery – praca z Klientem i narzędzia, Coaching kariery jako proces, Postawa coacha w coachingu kariery, Specyfika pracy w job coachingu, Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery oraz w job coachingu, Praca nad postawą coacha zgodną z kodeksem etycznym, Praca z metaforą - poszerzania świadomości klienta, Praca z przekonaniami ograniczającymi klienta, Praca z geografią – praca w przestrzeni – zaawansowane narzędzia coachingowe, Piramida Diltsa – proces coachingowy, Pytania kartezjańskie, Technik i modele związane ze zmianą perspektywy spojrzenia klienta, Strategia Disney’a – proces coachingowy

 

III SESJA CERTYFIKOWANA

Neurosience in Coaching

 

Podstawy neurokognitywistyki, Budowa mózgu oraz działanie mózgu, Mózg a proces zmiany osobistej, Neuro narzędzia w pracy coachingowej, Prowadzenie sesji z wykorzystaniem neuro narzędzi, Budowanie świadomości coachingowej , Obecność coachingowa, Pytania sięgające sedna, Time Line - Zaawansowana praca  na Linii czasu, Systemy reprezentacji w procesie coachingowym , Praca na głębokiej metaforze

 

SESJA MENTORSKA GRUPOWA

Pogłębianie doświadczenia w prowadzeniu sesji coachingowych,

Odbycie sesji coachingowej w roli coacha i klienta,

Pogłębianie umiejętności wykorzystywania 11 kompetencji coacha

Egzamin ACSTH i VCC

KONTAKT Z DORADCĄ

Mail: office@profibiznesgroup.pl
Infolinia: 519 609 363