Nie płać więcej niż musisz – psychologia ceny w negocjacjach

Nie płać więcej niż musisz – psychologia ceny w negocjacjach

Nie płać więcej niż potrzeba. W trakcie negocjacji zawsze dochodzi do rozmowy o pieniądzach i nie trzeba się tego bać. Wiedza zdobyta na szkoleniu szybko przybliży Cię do odniesienia sukcesu w negocjacjach cenowych. Dowiesz się jak negocjować cenę z największą korzyścią dla siebie. Na warsztacie poznasz metody profesjonalnego przygotowania się do negocjacji cenowych. Zapoznasz się z czterema podstawowymi zasadami prowadzenia rozmowy na temat ceny. Po tym szkoleniu będziesz umiał/ła  zastosować różne techniki wywierania  wpływu żeby osiągnąć lepsze rezultaty w rozmowach na temat ceny. Dowiesz się również w jaki sposób i jakimi metodami bronić się przed stosowaniem manipulacji przez druga stronę na Tobie.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Co to są negocjacje cenowe?
 • Psychologiczny aspekt ceny
 • Cztery zasady negocjacji cenowych
 • Magia liczb
 • Opór przed zakupem: „Za drogo”
 • Jak się zachować w fazie rozmowy o cenie?
 • Pięć metod argumentacji, których stosowanie ułatwia rozmowy o cenie
 • Nie daj się zastraszyć – obrona przed manipulacją
 • Jak odczytywać emocje Partnera rozmów
 • Techniki wywierania wpływu

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • Sprzedawcy, handlowcy, kupcy
 • Osoby zawodowo związane z prowadzeniem rozmów negocjacyjnych
 • Uczestnicy zagranicznych wyjazdów handlowych
 • Przedstawiciele handlowi
 • Specjaliści ds. sprzedaży
 • Key Account Menadżerowie

Cele szkolenia:

 • Udoskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji.
 • Zapoznanie się z metodami argumentacji ceny.
 • Poznanie i przećwiczenie technik wywierania wpływu.
 • Wpracowanie metod obrony przed manipulacją stosowaną przez drugą stronę.
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia negocjacji cenowych.
 • Udoskonalanie umiejętności radzenia sobie z oporem Partnera w negocjacjach.
 • Wypracowanie planu przygotowania się do negocjacji o cenowych

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze, scenki
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej: 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 1 dzień tj. 8 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.