Modernizacja kształcenia zawodowego w Technikum Leśnym im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie

 

logo

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę lidera sprawuje Technikum Leśne im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie, natomiast partnerzy wybrani drogą konkursu: Profi Biznes Group ze Szczecina będą realizować wraz Technikum Leśnym w Starośicnie poszczególne zadania. Ogółem wartość  projektu opiewa na  2 105 338,18 zł, z czego: wkład własny Technikum Leśnego im. Jana Miklaszewskiego w Starościnie wyniesie 141 908,85 zł, a dofinansowanie z EFS: 1 963 429,33 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020