Budowanie zespołu i współpraca w zespole

Budowanie zespołu i współpraca w zespole

Stworzenie efektywnie współpracującego zespołu to wyzwanie dla każdego zarządzającego. Jeśli jest możliwość samodzielnego doboru osób do zespołu to warto wiedzieć kogo szukamy, jakich cechy osobowości, jakich temperamentów i jakich kompetencji będziemy oczekiwać od zatrudnionych osób. Jeśli zespół już jest, warto zorientować się kogo w tym zespole mamy. Warto przeanalizować jak sterować całym zespołem aby wspólnie osiągał on zamierzone cele.

Szkolenie z budowania zespołu i współpracy w zespole to czas na taką analizę. Na poznanie osobowości zespołowych, przyjrzenie się rolom, w jakie wchodzą poszczególne osoby jak również zastanowienie się nad elementami typu motywacja, delegowanie obowiązków czy komunikacja wewnętrzna, które przekładają się bezpośrednio na efektywność pracy każdego członka jak i całej drużyny.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Czym jest zespół
 • Lider i jego rola w zespole
 • Rodzaje zespołów
 • Procesy zachodzące w zespole – czyli rozwój zespołu w czasie
 • Jak wyznaczać cele zespołowe budujące współpracę
 • Efektywne delegowanie
 • Rodzaje motywatorów – poznanie potrzeb pracowników
 • Role zespołowe – synergia zespołu
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania zespołu
 • Komunikowanie się z współpracownikami a procesy grupowe
 • Style interpersonalne członków zespołu – rozpoznawanie i kody dostępu jako podstawa efektywnej komunikacji w zespole
 • Najważniejsze narzędzia komunikacyjne: parafrazowanie, klaryfikacja, dowartościowanie, odzwierciedlanie
 • Konstruktywna informacja zwrotna między członkami zespołu jako podstawa rozwoju indywidualnych kompetencji

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • Szefowie – właściciele firm
 • Menadżerowie i liderzy zarządzający zespołami
 • Każda osoba zarządzająca zespołem lub planująca zarządzać zasobami ludzkimi
 • Każdy członek zespołu

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu budowania zespołów
 • Dowiesz się jak wskrzeszać ducha współpracy w zespole
 • Nauczysz się skutecznie komunikować z zespołem
 • Poznasz zasady sterujące motywacją do działania w zespole
 • Dowiesz się jak współpracują ze sobą różne typy interpersonalne
 • Poznasz reguły rządzące zespołem w różnych jego fazach rozwoju

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze, scenki
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej : 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni tj. 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.