AKADEMIA TRENERA – TRAIN THE TRAINERS

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE?

• Do osób, które chcą być bardziej skuteczne w przekazywaniu wiedzy i pracy z innymi ludźmi (np.
wykładowcy, lektorzy)
• Do osób, które dopiero planują rozpoczęcie przygody z treningiem
• Do studentów, którzy szukają swojego miejsca na rynku pracy
• Do doświadczonych Trenerów, którzy szukają inspiracji i pomysłu na dalszy rozwój
• Menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników
• Do wykładowców, nauczycieli pragnących rozwinąć kompetencje autoprezentacyjne

 

PROGRAM SZKOLENIA

I SESJA WPROWADZAJĄCA (2 DNI – 20 godzin, 9.00 – 17.00)
1 dzień
Rozwój osobisty i zawodowy trenera – celem tej sesji jest określenie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, które pozwolą na skuteczną pracę w kolejnych sesjach. Przełamanie barier związanych z przekonaniami i ograniczeniami w pracy z grupą. Zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju w
pracy trenerskiej oraz stworzenie własnego planu biznesowego.
- Predyspozycje – diagnoza mocnych stron oraz obszarów do rozwoju
- Koło kariery trenerskiej
- Zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej zgodnej z typem osobowości i kompetencjami
- Przełamanie barier – praca z przekonaniami i ograniczeniami
- Ja Trener – indywidualny plan biznesowy – Jak i gdzie sprzedawać swoje usługi
- Kreowanie wizerunku trenera – elementy osobistego marketingu
2 dzień
1. Psychologiczne aspekty uczenia osób dorosłych
2. Projektowanie szkoleń – celem tej sesji jest zdobycie wiedzy i umiejętności planowania i projektowania indywidualnego i skutecznego szkolenia
- Analiza potrzeb szkoleniowych- Określenie celów szkolenia (ogólnych i szczegółowych)

3. Ewaluacja szkolenia – celem tej sesji jest zdobycie wiedzy i umiejętności mierzenia efektów szkoleniowych oraz umiejętne stworzenie raportu oraz przeprowadzenie profesjonalnej rozmowy (feedback) ze „sponsorem/klientem” szkolenia
- Metody ewaluacji
- Raport poszkoleniowy
- Profesjonalny feedback

II SESJA - TRAIN THE TRAINER (2 dni, 9.00 – 16.30)

Celem tej sesji jest zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia szkolenia.

 1. Budowanie autorytetu
 2. Savoir vivre prowadzenia szkoleń
 3. Jak rozpoczynać szkolenie – 9 skutecznych zasad
 4. Budowanie relacji z grupą
 5. Jak mówić by inni nas słuchali? – Spójność wypowiedzi – komunikacja werbalna/niewerbalna
 6. Energizery - Techniki aktywizowania grupy – lista najlepszych „lodołamaczy”
 7. Metody prowadzenia szkoleń – wykład, ćwiczenia, praca w grupach, dyskusja, moderowanie, analiza przypadku (case study), praca z prezentacją multimedialną, flipchartem, mikrofonem, praca z kamerą video na stop klatce
 8. Jak wykorzystywać różne metody szkoleniowe
 9. Socjotechniki w pracy trenera
 10. Jak odpowiadać na trudne pytania
 11. Wywieranie pozytywnego wpływu

III SESJA -  TRAIN THE TRAINER (2 dni, 9.00 – 16.30)

Sesja ta prowadzona jest przez aktora. Celem tej sesji jest zdobycie praktycznych umiejętności ruchu scenicznego, swobody występowania publicznie, przełamania barier oraz pracy nad emisją głosu.

 1. Emisja głosu
 2. Praca z modulowaniem głosu – jak ciekawie mówić?
 3. Ruch sceniczny – praca z własnym ciałem
 4. Jak przełamywać blokady
 5. Jak zachowywać się w trudnych sytuacjach
 6. Praca z tremą i stresem – techniki

IV –TRAIN THE TRAINER – PRAKTYKA (2 dni, 9.00 – 16.30)

Celem tej sesji jest praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności. Każdy z uczestników poprowadzi blok szkoleniowy, który zostanie nagrany na kamerę video.

 1. Praktyka – krótkie szkolenia
 2. Proces grupowy
 3. Praca z grupą metodami coachingowymi – elementy coachingu grupowego
 4. Jak udzielać informacji zwrotnej - feedback
 5. Jak motywować uczestników

 

CELE SZKOLENIA

 • Uczestnicy będą zdobywali i doskonalili sztukę  bycia profesjonalnymi i kompetentnymi trenerami.
 • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach z pozoru nieprzewidywalnych.
 • Szkolenie łączy wiedzę merytoryczną, ze szczególnym uwzględnieniem i naciskiem na ćwiczenia praktyczne.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy zrozumieją, jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
 • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
 • Wykształcą umiejętność aktywnego słuchania.
 • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
 • Będą potrafili budować materiały szkoleniowe oraz prezentacje multimedialne.
 • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
 • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania i moderowania grupą.
 • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.

 

EGZAMIN

Część teoretyczna – test jednokrotnego wyboru

Część praktyczna – przygotowanie bloku szkoleniowego prowadzonego podczas ostatnich zajęć


 

CERTYFIKACJA

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma

- certyfikat potwierdzający ukończenie 80h kursu „AKREDYTOWANY TRENER”

- Zaświadczenie wg wzoru Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które potwierdza uzyskiwanie lub uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Profi Biznes Group  ma statut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek – nr wpisu RSPO 126545


 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

- Autorski podręcznik „Trener biznesu”

- Formularze dodatkowe rozdawane uczestnikom podczas warsztatów przydatne w przyszłej pracy trenera

- Kody dostępu do platformy z filmami szkoleniowymi będącymi przedłużeniem procesu szkoleniowego – dostęp dla każdego uczestnika do 6 miesięcy


 

TERMINY

I SESJA – 21-22.04.2018 (9.00 – 16.30)

II SESJA – 12-13.05.2018 (9.00-16.30)

III SESJA – 26-27.05.2018 (9.00-16.30)

IV SESJA – 09-10.06.2018 (9.00-16.30)

 

INWESTYCJA


 

Cena: 5300,00 (zw. z VAT)

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE

SZKOLENIE „AKREDYTOWANY COACH” JEST WPISANE W BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

MY ZAŁATWIAMY WSZELKIE FORMALNOŚCI

DOFINANSOWANIE NA POZIOMIE OD 50% DO 80%

 Kontakt: katarzyna@profibiznesgroup.pl, tel. 500 540 915