Rozwijać umysł, kreować siebie …

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt.: „ ROZWIJAĆ UMYSŁ, KREOWAĆ SIEBIE, ZDOBYWAĆ ŚWIAT – projektowanie własnej ścieżki rozwoju w Gminie Trzebieszów”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017/Trzebieszów – IPD, platforma Zapytanie ofertowe IPD, platforma … Czytaj dalej Rozwijać umysł, kreować siebie …