PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego–Lubuskie 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF GW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4440 uczniów (1930K,2510M) i 60

nauczycieli (27K, 33M), 12 szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół RPO Lubuskie 2020, jakim jest „Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”

Beneficjent: Miasto Gorzów Wielkopolski
Całkowita wartość projektu: 19 315 618,11 zł
Kwota dofinansowania:  16 418 275,39 zł