Zawodowcy w Gorzowie

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego–Lubuskie 2020
 
Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r.–28.02.2018 r.


Liczba uczestników: 3290
3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych