Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą w organizacji

Znaczenie wprowadzania zmian do organizacji we współczesnym przedsiębiorstwie jest ogromne. Ważna jest znajomość metod i narzędzi wspomagającymi zarządzanie nimi, w szczególności w zakresie oporu na zmiany oraz nabycie umiejętności: wykształcenia postawy otwarcia na zmiany, autodiagnozy predyspozycji przywódczych, radzenia sobie ze zjawiskiem oporu. Szkolenie ułatwia zrozumienie procesu zarządzania i jego efektów w sytuacji wdrażania zmian. Uczestnicząc w warsztacie zdobędziesz praktyczne umiejętności oraz wiedzę o własnych siłach i słabych stronach. Zyskasz również umiejętność posługiwania się instrumentami koniecznymi do efektywnego zarządzania ludźmi w sytuacji zmiany jak np. style zarządzania dostosowane do poziomu rozwoju pracowników i wymagań sytuacyjnych, techniki sprawnego i efektywnego komunikowania w sytuacji zmian.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Proces zmiany w organizacji, istota zarządzania innowacjami
 • Diagnoza gotowości do zmian na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym
 • Czynniki sukcesu we wdrażaniu zmiany – 3-fazowy model Kurta Lewina
 • Etapy procesu wprowadzenia zmian w organizacji – model procesu zmiany
 • Bariery wdrażania zmian (zjawisko oporu wobec zmian i typy oporu wobec zmian)
 • Typologia i przyczyny psychologiczne oporu wobec zmian
 • Opór jako reakcja na stres i dynamika oporu
 • Jak zarządzać ludźmi „oporującymi” wobec zmian – praktyczne wskazówki i narzędzia
 • Komunikacja w sytuacji zmian
 • Przywódcze kierowanie zmianami
 • Kultura organizacyjna sprzyjająca zmianie
 • Zarządzanie konfliktem w zespole

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie wyższego, średniego oraz niższego szczebla.
 • Kierownicy i liderzy zespołów pracowniczych
 • Liderzy i zespoły stojące przed koniecznością przygotowania się do zmian

Cele szkolenia:

 • Rozwój kompetencji przywódczych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procesu zmian.
 • Opracowanie indywidualnych scenariuszy i planów taktycznych zmian.
 • Poznanie psychologicznych i emocjonalnych aspektów zmian.
 • Wypracowanie stylu prowadzenia zmian kształtującego pozytywne środowisko pracy

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej : 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta