Zarządzanie sobą – jak być skutecznym menadżerem?

Zarządzanie sobą - jak być skutecznym menadżerem?

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Skuteczny menadżer – wizerunek, umiejętności, kompetencje
 • Koło kompetencji menadżera
 • Proaktywność a reaktywność
 • Skuteczne zarzadzanie samym sobą
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Funkcje zarządzanie samym sobą:
 • wyznaczanie celów
 • planowanie
 • automotywacja
 • samokontrola
 • Jak wyznaczać skutecznie cele: metoda SMART,
 • Jak skutecznie organizować swój czas: reguła Pareto, Reguła 60:20:20, krzywa wydajności, Matryca Eisenhowera
 • Pożeracze czasu:
 • wewnętrzne i zewnętrzne
 • efekt piły
 • pożeracze a typy osobowości
 • Delegowanie: delegowanie w górę i w dół, autosabotaż w delegowaniu, kiedy delegowanie bywa trudne, asertywne delegowanie
 • Matryca własnych motywatorów i demotywatorów
 • Dziennik kontrolny
 • Piramida samoprzywództwa – wyznaczenie swojego poziomu
 • Wyznaczenie indywidualnych celów rozwojowych na piramidzie samoprzywództwa

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • Szefowie – właściciele firm
 • Menadżerowie i liderzy zarządzający zespołami
 • Każda osoba zarządzająca zespołem lub planująca zarządzać zasobami ludzkimi

Cele szkolenia:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zarządzania samym sobą
 • Dowiesz się jak efektywnie zarządzać swoim czasem
 • Poznasz swoich pożeraczy czasu
 • Poznasz swoje motywatory i demotywatory
 • Nauczysz się pracy z kalendarzem
 • Poznasz swój typ osobowości i związane z nim mocne strony oraz obszary do rozwoju w roli menadżera

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze, scenki
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej: 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni tj. 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.