Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Czym jest zarządzanie ludźmi? Jak budować wizję, wyznaczać cele, planować kalendarz, motywować ludzi, kontrolować przebieg prac, mieć czas na rozmowę z pracownikami i się w tym nie pogubić? Zarządzanie ludźmi to przecież szereg różnego rodzaju umiejętności i kompetencji do użycia każdego dnia. Warto zatem jako zarządzający czasami się zatrzymać i zastanowić nad tym. Spojrzeć z lotu ptaka na swoje mocne strony w zarządzaniu jak i obszary do rozwoju. Podczas szkolenia będzie czas właśnie na taką analizę, na wyciągnięcie wniosków jak również zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju osoby zarządzającej zespołami.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zarządzanie – czym jest? Prawdy i mity
 • Koło kompetencji osoby zarządzającej
 • Grupa a zespół
 • Lider i jego rola w zespole
 • Pięć stopni samoprzywództwa
 • Procesy zachodzące w zespole – czyli rozwój zespołu w czasie
 • Style zarządzania
 • Funkcje zarządzania zespołami: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie
 • Zarządzanie przez cele
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zespołami
 • Zarządzanie przez coaching
 • Podstawowe narzędzia coachingowe menadżera
 • Zarządzanie przez sprawną komunikację: komunikacja pionowa i pozioma
 • Style interpersonalne członków zespołu – rozpoznawanie i kody dostępu jako podstawa efektywnej komunikacji w zespole
 • Najważniejsze narzędzia komunikacyjne: parafrazowanie, klaryfikacja, dowartościowanie, odzwierciedlanie
 • Model Blancharda w zarządzaniu zespołami

 

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 •     Szefowie – właściciele firm
 •     Menadżerowie i liderzy zarządzający zespołami
 •     Każda osoba zarządzająca zespołem lub planująca zarządzać zasobami ludzkimi

Cele szkolenia:

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zarządzania
 • Dowiesz się czym jest zarządzanie przez coaching
 • Poznasz narzędzia coachingowe do wykorzystania w zarządzaniu
 • Poznasz kody dostępu do każdego członka zespołu
 • Nauczysz się jak zarządzać ludźmi w trudnych sytuacjach
 • Poznasz różne style i modele zarządzania
 • Odnajdziesz własny styl zarządzania

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze, scenki
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej: 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni tj. 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.