ZAPYTANIE – Ustka

Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na postępowania prowadzone w ramach projektu pt.: „Rozwińmy żagle szans! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, , Priorytet III Edukacja, Działanie III Edukacja,  Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/USTKA

Zapytanie ofertowe 1/2016/USTKA.pdf

Formularz ofertowy- wzór.doc

Data ogłoszenia: 17.11.2016

Data składania ofert: 25.11.2016

Do pobrania: Protokół.pdf