ZAPYTANIA

ZIELONA GÓRA

Postępowania prowadzone w ramach projektu pt.: „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016/Zielona Góra – IPD, platforma

Formularz IPD platforma Zielona Góra.doc

Zapytanie IPD platforma Zielona Góra.pdf

Data ogłoszenia: 12.10.2016

Data składania ofert: 20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016/ Zielona Góra – Szkolenia 1 na 1

Formularz - Szkolenie 1na1 Zielona Góra.doc

Zapytanie - Szkolenie 1na1 Zielona Góra.pdf

Data ogłoszenia: 12.10.2016

Data składania ofert: 20.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016/ Zielona Góra – Filmy

Zapytanie - Filmy Zielona Góra.pdf

Formularz ofertowy wzór.doc

Data ogłoszenia: 25.10.2016

Data składania ofert: 03.11.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016/ Zielona Góra – Szkolenia

Zapytanie Zielona Góra szkolenia.pdf

Formularz szkolenia Zielona Gora.doc

Harmonogram szkoleń Zielona Góra.pdf

Załączniki 1-3 Zielona Góra szkolenia.pdf

Data ogłoszenia: 25.10.2016

Data składania ofert: 25.11.2016