VIII EDYCJA

VIII EDYCJA

Lp.      

       INDYWIDUALNY NUMER REKRUTACYJNY

                        LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (max. 75 pkt)             

1.

513

 75

2.

 515

75

3.

 471

 75

4.

 516

 75

5.

 433

 75

6.

 496

 75

7.

 432

 75

8.

 518

 75

9.

 484

 75

10.

 505

 73

11.

 504

 73

12.

 468

73

13.

 501

71

14.

 476

 71

15.

 466

 70

 

LISTA REZERWOWA

LISTA REZERWOWA

16.

 503

 64

17.

 519

  63

18.

 477

 63

19.

 514

 63

20.

 467

 63

21.

451

 63

22.

 473

 63

23.

 509

 63

24.

 520

 63

25.

 499

62

26.

 506

 62

27.

 521

 62

28.

 469

 62

29.

 497

 62

30.

 507

 62

31.

 463

 61

32.

491

 61

33

493

 61

34.

492

 61

35.

508

 61

36.

494

 61

37.

498

 61

38.

517

 60

39.

488

 61

40.

511

61

41.

472

60

42.

475

60

43.

500

60

44.

502

60