V EDYCJA

V EDYCJA

Lp.              INDYWIDUALNY NUMER REKRUTACYJNY                         LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (max. 75 pkt)             
1.  292  75
2. 297 75
3.  168  75
4.  032  75
5. 259  75
6.  257  75
7.  258  75
8.  238  74
9.  301  74
10.  302  74
11.  223  73
12.  224 73
13.  304 70
14.  265 70
15.  076  70
  LISTA REZERWOWA LISTA REZERWOWA
16.  031  65
17.  108  65
18.  272  65
19.  234  65
20.  226  65
21.  266  65
22.  254  65
23.  280  65
24.  279  65
25.  293  63
26.  286  63
27.  260  60
28.  268  60
29.  261  60
30.  241  60
31. 267  60
32. 253  60
33. 281  60
34. 277 60
35. 300  60
36. 294  60
37. 290  60
38. 283  60
39. 285  59
40. 244 59
41. 243 59
42. 255 59
43. 231 59
44. 242 57
45. 229  57
46. 236  57
47. 240  57
48. 232  57
49. 228  57
50. 270  57
51. 273  56
52. 275  56
53. 291  56
54. 278  56
55. 289 56
56. 287 56
57. 299 56
58. 035 56
59. 036 55
60. 051 55
61. 052 55
62. 151 55
63. 116 55
64. 139 55