Trening asertywności

Coachingowe przywództwo

Jednym z najczęstszych problemów z jakim spotykamy się na co dzień, jest to, że ludzie nie wiedzą jak wziąć sprawy we własne ręce i mówić o swoich potrzebach w prosty, wskazujący na pewność siebie sposób. Ciągle narzekania, ubolewania czy przenikanie istotnych spraw jest oznaką braku asertywności. Niektórzy ludzie nie mają z nią kłopotów i w naturalny sposób potrafią powiedzieć innym - czego potrzebują, jakie jest ich zdanie – nie nastawiając nikogo przeciwko siebie. Trening dostarcza uczestnikom szeregu technik i umiejętności otwartego i stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji. Asertywność to umiejętność społeczna, której można się nauczyć. Wiedzę zdobytą na szkoleniu wykorzystasz w pracy, w relacjach z przełożonymi, kolegami i podwładnymi oraz w domu, w relacjach z partnerem, dzieckiem i rodzicem.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Dlaczego nie jesteśmy asertywni?
 • Asertywne techniki przeciwstawiania się manipulacji
 • Naturalne mechanizmy reagowania na sytuacje konfrontacyjne
 • Istota „wizerunku” samego siebie – w jakich sytuacjach chciałbyś się poprawić
 • Elementy umacniania poczucia własnej wartości i przełamywania stereotypów
 • Sztuka odmawiania i przyjmowania odmowy
 • Umiejętność panowania nad emocjami
 • Asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • Kiedy uległość przeradza się w agresje? - radzenie sobie z poczuciem winy i krzywdy
 • Znaczenie asertywności w sytuacjach trudnych
 • Asertywność w pracy i w relacjach osobistych

W szkoleniu powinni wziąć udział:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Pracownicy działów finansowych, handlowych, marketingu
 • Osoby pracujące pod presją
 • Właściciele i pracownicy firm
 • Osoby zarządzające zespołem

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności, jak w naturalny sposób powiedzieć innym czego potrzebuje się, jakie jest własne zdanie, nie nastawiając nikogo przeciwko siebie.
 • Dostarczenie i opanowanie technik i umiejętności otwartego oraz stanowczego, a równocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz podejmowania decyzji.

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze,
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty,
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej: 6 - 14 osób,
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego),
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta