SZKOLENIA 100% DOFINANSOWANE

Projekt pn.: „Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych w woj. lubuskim w systemie popytowym

realizowany przez PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.


SZKOLENIA 100% DOFINANSOWANE

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które:

 1. pracują, uczą się i są w wieku 25-64;
 2. są osobami nieuczącymi się w wieku 18-24, które korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. są zainteresowane z własnej inicjatywy podniesieniem, uzupełnieniem lub zdobyciem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

I warsztat akredytowany - Wprowadzenie do coachingu

II warsztat akredytowany - Budowanie świadomości

III warsztat akredytowany - Coaching for leaders

Grupowa sesja mentorska

Indywidualne sesje mentorskie

Egzamin:

 • teoretyczny - test z pytaniami zamkniętymi
 • praktyczny - nagrana sesja coachingowa w formacie mp3

Po pozytywnym zdaniu dwóch części egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikaty:

 • Approved Coach Specific Training Hours ACSTH - certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu przygotowującego do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation
 • Międzynarodowy certyfikat Coach VCC - europejski certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Zgłoś chęć uczestnictwa mailowo na adres: office@profibiznesgroup.pl
 2. Pobierz dokumenty rekrutacyjne - zakładka poniżej
 3. Wypełnij je odręcznie, podpisz i odeślij na adres: Profi Biznes Group, Aleja Piastów 75/3 70-326 Szczecin
 4. Poczekaj na kontakt ze strony opiekuna projektu.