SZKOLENIA 100% DOFINANSOWANE

Projekt pn.: „Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych w woj. lubuskim w systemie popytowym

realizowany przez PROFI BIZNES GROUP Sylwia Karina Majewska

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018r. do 30.04.2021r.


Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Projekt skierowany jest do 335 osób dorosłych, które:

  • pracują lub uczą się i są w wieku 25-64;
  • są osobami nieuczącymi się w wieku 18-24,
  • zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego;
  • są zainteresowane z własnej inicjatywy podniesieniem, uzupełnieniem lub zdobyciem umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będą w szczególności:

  • złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, w terminie procesu rekrutacji;
  • osoby niepełnosprawne mają możliwość zgłoszenia udziału w projekcie za pomocą infolinii czynnej codziennie pn-pt w godz. 8:00-16:00, numer 519 609 363

Kryteria premiujące:

 

ZASADY REKRUTACJI:

  1. Zgłoś chęć uczestnictwa w szkoleniu mailowo na adres: office@profibiznesgroup.pl
  2. Pobierz dokumenty rekrutacyjne - zakładka poniżej
  3. Wypełnij je odręcznie, podpisz i odeślij na adres: Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa, ul. Kazimierza 1, Gorzów Wielkopolski
  4. Poczekaj na kontakt ze strony opiekuna projektu.