SZKOLENIA HR

Szkolenie: Profesjonalna rekrutacja i selekcja pracowników

Stoisz przed zadaniem zatrudnienia pracowników? Uczestnicząc w szkoleniu dowiesz się jak od podstaw przeprowadzić proces rekrutacji, aby z sukcesem zatrudniać odpowiednich pracowników? Zdobędziesz wiedzę na temat skutecznej selekcji i metod rekrutacji, a także określania profili kandydatów. Nabędziesz umiejętność przeprowadzania z nimi rozmów kwalifikacyjnych. Decyzje personalne należą do kluczowych, a jednocześnie najtrudniejszych, podejmowanych przez kadrę menedżerską firmy. Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rekrutacja pracowników na obecnym rynku pracy
 • Analiza potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa
 • Tworzenia charakterystyki osobowej wyznacznikiem poszukiwań odpowiedniego kandydata
 • Kanały dotarcia do kandydatów - sposoby i metody efektywnej rekrutacji
 • Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego i techniki selekcji wstępnej
 • Narządzenia rekrutacyjne (ankiety, testy, ocena zintegrowana czyli Assessment Center)
 • Rozmowa kwalifikacyjna - na co zwracać uwagę
 • Umiejętność zadawania pytań (zadawanie pytań behawioralnych)
 • Psychologiczne metody pomocnicze podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych i sprawdzanie referencji
 • Wdrożenie pracownika jako zakończenie procesu rekrutacji
 • Zakończenie procedur selekcji i rekrutacji - jak odmawiać bez utraty wizerunku

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów HR, menedżerowie personalnych oraz właściciele firm
 • Specjaliści rekrutujący pracowników, odpowiedzialni za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr
 • Wszyscy, których interesuje branża HR i chcieliby pozyskać specjalistyczną wiedzę i umiejętności
    

Szkolenie: Jak skutecznie przejść rozmowę kwalifikacyjną?

Czy chcesz wiedzieć jak pomyślnie przejść przez rozmowę kwalifikacyjną? Znasz teorię, lecz nie wiesz jak zastosować to w praktyce?
Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat procesu rekrutacji, a także nauczysz się jak dobrze się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dowiesz się jak napisać skuteczne CV oraz list motywacyjny.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Jak napisać skuteczne CV i list motywacyjny
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Symulacje rozmów kwalifikacyjnych,
 • Typy rozmów kwalifikacyjnych
 • Komunikacja niewerbalna
 • Sztuka autoprezentacji
 • Trudne pytania i łatwe odpowiedzi
 • Analiza swojego potencjału zawodowego
 • Skuteczne metody poszukiwania pracy

Adresaci szkolenia:
Wszyscy, którzy chcieliby się dowiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i skutecznie się zaprezentować.

Szkolenie: Ocena pracowników

Ocena pracowników ukazuje znaczenie opracowania, wdrożenia i wykorzystania systemu ocen pracowniczych oraz omawia istotę, rodzaje, metody oraz wykorzystanie ocen pracowniczych jako narzędzia ewaluacji pracownika. Zrozumiesz wagę systemu ocen pracowniczych w całości filozofii i praktyki zarządzania personelem w firmie. Określisz korzyści z wykorzystania systemu dla organizacji, menadżerów i pracowników. Poznasz rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii firmy. Dowiesz się jakie błędy są najczęściej popełniane podczas wdrażania systemu oraz poznasz sposoby, jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty. Praktyczne poznanie cyklu ocen pracowniczych, umiejętność tworzenia arkuszy ocen, metod ich wprowadzania oraz aspektów natury psychologicznej, sprawią że świadomie wpłyniesz na proces ocen pracowniczych oraz podniesiesz efektywność działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Korzyści z wprowadzenia systemu ocen
 • Ocena jako główne narzędzie kierowania
 • Zasady opracowania kryteriów oceny
 • Doskonalenie komunikacji w zespole
 • Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Struktura rozmowy oceniającej
 • Motywacyjny aspekt rozmowy oceniającej
 • Ustalanie planu rozwoju pracownika
 • Motywacja pracowników do rozwoju i rozwój kompetencji

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie personalni, specjaliści ds. personalnych, których praca ściśle wiąże się z rozwojem pracowników, motywowaniem czy planowaniem ich kariery
 • Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w firmie
 • Osoby, które na co dzień zajmują się ocenami pracowników na podstawie już wdrożonego systemu ocen bądź chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Szkolenie : Systemy motywacyjne

Każdy właściciel który chce aby jego firma się rozwijała na pewno wcześniej czy później zetknie z problemem skutecznego motywowania swoich pracowników. Wiadomo, powszechnie, że większa wydajność pracowników to oszczędność pieniędzy, bo pracownicy mogą wykonać więcej pracy w krótszym czasie. Dzięki szkoleniu poznasz skuteczne metody motywowania, przejdziesz trening coachingowy, dowiesz się jak ważne jest wykorzystanie w firmie mentoringu, zauważysz, że motywacja pracownika niekoniecznie wiąże się z kosztami, a nawet bezkosztowe metody, jeśli się ich dobrze użyje, dają najlepszy rezultat.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Istota i znaczenie motywowania pracowników na każdym szczeblu,
 • Teorie motywacji,
 • Czynniki motywujące i demotywujące,
 • Systemy motywowania,
 • Motywowanie kierowników zespołów,
 • Motywacja poprzez rozmowę,
 • Błędy popełniane przy motywowaniu.
 • Systemy motywacyjne
 • Modele systemów motywacyjnych
 • Narzędzia motywacyjne dla pracowników nowo zatrudnionych i o dłuższym stażu
 • Elementy finansowe motywowania
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Indywidualne zarządzanie jednostką
 • Opracowywanie planów rozwoju i ścieżki kariery
 • Coaching
 • Mentoring
 • Postawa życiowa a praca
 • Postawa a środowisko pracy
 • Postawa a sukces w pracy
 • Potrzeba osiągania sukcesów w pracy

Adresaci szkolenia:

 • Menedżerowie personalni, specjaliści ds. personalnych, których praca ściśle wiąże się z rozwojem pracowników, motywowaniem czy planowaniem ich kariery
 • Właściciele firm
 • Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie systemów motywacyjnych w firmie
 • Wszyscy, których interesuje zagadnienie skutecznej motywacji w firmie i chcieliby pozyskać specjalistyczną wiedzę i umiejętności.