Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

W ramach partnerstwa z uczelniami wyższymi program "Professional Coach" - autorski program ACSTH  (Approved Coach Specific Training Hours) jest prowadzony przez naszych trenerów/coachów w ramach kierunków studiów. Wówczas student stając się absolwentem kierunku ma możliwość uzyskania dyplomu studiów jak również certyfikatu ACSTH, który poświadczy jego zdobyte kompetencje i pracę według Kodeksu Etycznego International Coach Federation.

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
w Poznaniu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
w Gliwicach
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
w Katowicach