REKRUTACJA I SELEKCJA

W jaki sposób realizujemy projekty rekrutacyjne:

1. Konsultacje z Klientem oraz analiza stanowiska
Wraz z Klientem określamy kompetencje pożądanego Kandydata, poziom jego doświadczenia, cechy osobowości, potencjał czy też inne elementy, które są wymagane bądź tez preferowane przez Klienta. Analizujemy stanowisko pracy, jego umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz zakres współpracy z innymi działami. Staramy się poznać kulturę organizacyjną firmy w celu zapewnienia maksymalnego dopasowania między zasobami ludzkimi a organizacją

2. Analiza lokalnego rynku pracy oraz publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych
Analizujemy lokalny rynek pracy poprzez identyfikację interesujących nas grup zawodowych oraz rozpoznaniu mediów (prasa - lokalna, ogólnopolska, specjalistyczna; Internet – portale branżowe, najbardziej efektywne portale rekrutacyjne), które pomogą nam w skutecznym dotarciu do wybranej, interesującej nas grupy kandydatów. Samo ogłoszenie uznajemy za produkt, który powinien dotrzeć do odpowiedniego odbiorcy, a więc dokładamy wszelkich starań co do jego zawartości merytorycznej oraz oprawy wizualnej.

3. Analiza bazy danych / Networking / Działania Executive Search
Równocześnie korzystamy z analizy naszej bazy danych kandydatów. Ofertę pracy lub zaproszenie do procesu rekrutacji przedstawiamy wszystkim kandydatom spełniającym wymogi stanowiska pracy. Poprzez własną bazę, portale społecznościowe oraz działania doboru bezpośredniego budujemy sieć kontaktów, która pozwolą nam na dotarcie do najbardziej kompetentnych specjalistów czy tez menedżerów z danej branży.

4. Wstępna selekcja kandydatów
Aplikacje osób, które są zainteresowane ofertą pracy poddajemy wstępnej selekcji. Poprzez wywiady telefoniczne sprawdzamy ich zainteresowanie pracą, poziom języka obcego, a także wstępnie sprawdzamy doświadczenie zawodowe, kompletujemy inne dane o kandydatach, które niejednokrotnie nie są zawarte w aplikacji a są ważne dla pracodawcy. Podejmowane przez nas działania mają na celu optymalizację czasu realizacji projektu. Przed zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub do kolejnego etapu rekrutacji staramy się zebrać maksymalnie dużo istotnych informacji.

5. Weryfikacja oraz sprawdzanie referencji
W trakcie procesu selekcji zwykle przeprowadzamy szereg testów sprawdzających wiedzę merytoryczną, kompetencje specjalistyczne i językowe oraz cechy osobowościowe kandydata. Prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne poprzez wywiad behawioralny pozwalający na gruntowne zbadanie doświadczenia oraz predyspozycji kandydata na dane stanowisko pracy.

6. Prezentacja rekomendowanych kandydatów
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych wraz z sesjami testowymi prezentujemy kandydatów/tki, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania stanowiska pracy oraz szczególne preferencje Klienta. Wnioski z rozmów oraz wyniki sesji testowych przedstawiamy w raportach indywidualnych.

7. Spotkania wskazanych kandydatów z przedstawicielami firmy Klienta
Zaakceptowane osoby umawiamy na spotkania w lokalizacji wskazanej przez Klienta, a niejednokrotnie na życzenie udostępniamy własną bazę lokalową. Zawsze służymy wsparciem podczas dalszych rozmów pomiędzy Kandydatem a Klientem, jeżeli zaistnieje taka potrzeba