Projekty unijne

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

 
 
 
 
 

EDUKACJA

 1. Dobre przedszkole - Działanie 9.1
 2. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI - Lider przyszłości
 3. Niezawodni uczniowie - Działanie 9.2
 4. Edukacja - szansą na rozwój zawodowy i społeczny - Działanie 9.2
 5. "Mierz wysoko" - Działanie 9.1
 6. "Wykształcony uczeń - kompetentny pracownik" - Działanie 9.2
 7. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu" - Działanie 9.2

BIZNES

 1. Metamorfoza - Gmina Dobra
 2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 3. Akademia Menadżera w systemie VCC - podnoszenie kwalifikacji kadr kierowniczych mikro i małych przedsiębiorstw
 4. "Droga do pracy" - Działanie 7.2
 5. "Coaching i NLP w biznesie -podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw z regionu lubuskiego" - Działanie 8.1.1.
 6. "Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w województwie lubuskim"  - Działanie 8.1.1.
 7. "Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego" - Działanie 8.1.1.
 8. "Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających województwa opolskiego" - Działanie 8.1.1.
 9. "Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających mikro i małych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego" - Działanie 8.1.1.
 10. "Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w województwie Zachodniopomorskim" - Działanie 8.1.1.
 11. Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadry trenerskiej w województwie zachodniopomorskim - Działanie 8.1.1.
 12. "Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających mikro i małych przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego" - Działanie 8.1.1.
 13. "Akredytowany Coach - wzrost kwalifikacji kadr zarządzających mikro i małych przedsiębiorstw województwa wielkopolskiego" - Działanie 8.1.1.

PRACOWNICY FIRM

 1. Rozwój pracowników rozwojem firmy - szkolenia dla pracowników Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.
 2. Kompetentny urzędnik - podniesienie jakości świadczonych usług publicznych w starostwie powiatowym w Gryfinie
 3. Kompleksowe wsparcie szkoleniowe pracowników przedsiębiorstwa GWM
 4. Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy PROCYON Sp. z o.o. szansą na rozwój firmy
 5. Kompleksowe wsparcie szkoleniowe pracowników przedsiębiorstw CONFIS Sp. z o.o. i PHU Confis
 6. Kompleksowe wsparcie szkoleniowe pracowników przedsiębiorstwa Drewpol Sp. z o.o.

PROJEKTY DOFINANSOWANE REALIZOWANE W PODWYKONAWSTWIE

 1. Skonfigurowani administratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce”
 2. Projekt „Energia Społeczna”, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. "Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP"
 4. Wzrost konkurencyjności MMP poprzez handel internetowy
 5. „Akademia zarządzania MŚP” - woj. lubuskie
 6. „Akademia zarządzania MŚP”- woj. wielkopolskie
 7. „Akademia zarządzania MŚP” - woj. dolnośląskie
 8. "Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw" - woj. zachodniopomorskie
 9. "Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw" - woj. wielkopolskie
 10. "Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw" - woj. dolnośląskie
 11. „Aktywni zawodowo 50 plus – wsparcie szkoleniowo - doradcze przedsiębiorstw i ich pracowników w grupie wiekowej powyżej 50 roku życia z woj. zachodniopomorskiego”
 12. „Zielone światło dla MSP”
 13. "Opolska turystyka na 5 gwiazdek" - woj. opolskie
 14. "Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej" - woj. opolskie

INFORMACJE