PRODUKTY HR

Opis stanowiska pracy
Definiujemy dane stanowisko pracy, które jest pomocne nie tylko w procesie rekrutacji, ale które jest także cenną informacją dla pracownika i pracodawcy, ponieważ określa granice uprawnień i odpowiedzialności osoby zajmującej dane stanowisko pracy, nazwę stanowiska, dział, do którego jest przypisane, umiejscowienie oraz podległość służbową, pomaga wykryć powielanie stanowisk w przedsiębiorstwie.

Profil kandydata
Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji rekomendujemy doprecyzowanie profilu idealnych kandydatów, warunków zatrudniania i zakresu obowiązków, a przede wszystkim kluczowych kompetencji. Tworzenie profilu kandydata pozwala na wyłonienie najlepszego z najlepszych.

Testy psychologiczne
Pomagamy w określeniu cech osobowości i kompetencji kandydata, poprzez wykorzystanie testów psychologicznych i kompetencyjnych.

Ocena pracowników
Regularne ocenianie pracowników jest instrumentem polityki motywacyjnej, jak również umożliwia diagnozę potencjału rozwojowego pracownika. Pozwala to na optymalne wykorzystanie jego zdolności i kwalifikacji oraz planowanie ścieżki rozwoju. Rozumiejąc jak ważny a jednocześnie trudny jest to proces, oferujemy pomoc w tym zakresie.

Wsparcie rekrutacyjne
Naszym klientom oferujemy również wsparcie rekrutacyjne, które stanowi duże odciążenie dla Klienta na poszczególnych etapach procesu rekrutacyjnego. W zależności od potrzeb klienta możemy się włączyć w proces rekrutacji w każdym momencie zaawansowania.
Naszym klientom oferujemy:
Wsparcie kampanii rekrutacyjnej poprzez projektowanie ogłoszeń. Przy zachowaniu całkowitej anonimowości klienta przygotowujemy ogłoszenia rekrutacyjne.

Outplacement
Oferujemy swoje wsparcie przy restrukturyzacji zatrudnienia, pomagamy podejmować trudne decyzję odpowiedzialnie i z troską o ludzi, które one dotyczą. Realizujemy projekty outplacementowe poprzez kompleksowe poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy. Traktujemy indywidualnie każdego pracownika poprzez dopasowanie projektu do jego potrzeb.