Nowy zawód – COACH

Projekt w 100% dofinansowany

Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowy zawód - COACH" finansowany w 100% z środków unijnych. Szkolenia kompleksowo przygotowujące do wykonywania zawodu coacha oraz do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation.

AKTUALNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA

I warsztat akredytowany - Wprowadzenie do coachingu

II warsztat akredytowany - Budowanie świadomości

III warsztat akredytowany - Coaching for leaders

Grupowa sesja mentorska

Indywidualne sesje mentorskie

Szkolenie distance learning - Teoria i Praktyka

Egzamin:

 • teoretyczny - test
 • praktyczny - nagrana sesja coachingowa w formacie mp3

Po pozytywnym zdaniu dwóch części egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikaty:

 • Approved Coach Specific Training Hours ACSTH - certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu przygotowującego do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation
 • międzynarodowy certyfikat Coach VCC - europejski certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

 • osoba pełnoletnia
 • osoba zamieszkująca na terenie województwa mazowieckiego (posiadająca adres zamieszkania) - priorytetowo będą traktowane osoby zamieszkujące obszary wiejskie województwa mazowieckiego
 • osoba zainteresowana rozwojem w kierunku coachingu i mentoringu

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • uzyskanie kompetencji coachingowych według standardów International Coach Federation
 • praktyczne przygotowanie do pełnienia roli coacha
 • nabycie kompetencji doprowadzenia coachingów indywidualnych, grupowych, zespołowych oraz wdrażania coachingowego modelu zarządzania do organizacji
 • wiedza przekazywana przez trenerów/coachów praktyków na poziomie ACC i PCC
 • zajęcia w formie warsztatów
 • kompleksowe przygotowanie merytoryczne do międzynarodowej akredytacji International Coach Federation
 • uzyskanie powszechnie rozpoznawanych certyfikatów ACSTH oraz VCC

BIURO PROJEKTU

Park Postępu, Budynek A, I piętro

ul. Postępu 21

02-676 Warszawa

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU

tel. 500 540 915

warszawa@profibiznesgroup.pl