Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA - 100% DOFINANSOWANE - REKRUTACJA OTWARTA!

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DROGĄ MAILOWĄ: szczecin@profibiznesgroup.pl

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt partnerski "Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy woj. zachodniopomorskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy u 128 osób dorosłych poprzez realizację certyfikowanego kursu Przedstawiciel Handlowy przygotowującego do zawodu PH (Klasyfikacja zawodów 332203), oraz certyfikowanego kursu Telemarketera przygotowującego do zawodu Telemarketer-Pracownik call-center (Klasyfikacja zawodów422201) Oba kursy będą realizowane w europejskim systemie certyfikacji MC (Ministry of Certification) w formule blended - learning.

W ramach szkolenia „Kurs Przedstawiciel Handlowy” (120h) uczestnik otrzymuje:

- profesjonalne doradztwo edukacyjno – zawodowe

- kurs prowadzony metodą Blended Learning – szkolenia stacjonarne oraz zdalne

- szkolenia stacjonarne prowadzone w formie warsztatów: case study, ćwiczenia w grupach

- dostęp do filmów szkoleniowych na platformie edukacyjnej

Zakres tematyczny szkolenia:

- Etyka i standardy pracy Profesjonalnego Handlowca

- Techniki sprzedaży i pracy z Klientem

- Profesjonalna komunikacja interpersonalna (budowanie relacji z Klientem)

- Praca z trudnym Klientem

- Negocjacje handlowe

- Zarządzanie czasem

 

 

W ramach szkolenia „Kurs Telemarketer – Pracownik Call Center” (100h) uczestnik otrzymuje:

- profesjonalne doradztwo edukacyjno – zawodowe

- kurs prowadzony metodą Blended Learning – szkolenia stacjonarne oraz zdalne

- szkolenia stacjonarne prowadzone w formie warsztatów: case study, ćwiczenia w grupach

- dostęp do filmów szkoleniowych na platformie edukacyjnej

Zakres tematyczny szkolenia:

- Etykieta telefoniczna

- Komunikacja interpersonalna – cechy dobrego słuchacza, budowanie relacji z Klientem

- Praca z głosem, emisja głosu

- Techniki sprzedaży przez telefon

- Zarządzanie czasem, wyznaczanie priorytetów

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoba fizyczna, które zamieszkuje na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Jak się zgłosić do udziału w projekcie:

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne proszę pobrać Formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: szczecin@profibiznesgroup.pl. Po wstępnej weryfikacji specjalista ds. rekrutacji skontaktuje się w celu dalszego procesu rekrutacyjnego.

 

KONTAKT:

Profi Biznes Sp. z o.o.

Aleja Piastów 75/3

70-326 Szczecin

Tel. 91 453 01 55

Mail. szczecin@profibiznesgroup.pl