Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu

 

logo

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę lidera sprawuje Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, natomiast partnerzy wybrani drogą konkursu: Profi Biznes Group ze Szczecina, Ośrodek Szkolenia Kierowców HOŁOŁOUB Łukasz Hołołub, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Zakład Usług Leśnych ZULAS będą realizować wraz z gminą poszczególne zadania. Ogółem wartość  projektu opiewa na  1 895 812,80 zł, z czego: wkład własny ZSL w Rogozińcu wyniesie 127 800,00 zł, a dofinansowanie z EFS: 1 768 012,80 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020