Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek

 

logo

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę lidera sprawuje Gmina Zbąszynek, natomiast partnerzy wybrani drogą konkursu: Konsorcjum firm Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim i Profi Biznes Group ze Szczecina będą realizować wraz z gminą poszczególne zadania. Ogółem wartość  projektu opiewa na  3 829 099,46 zł, z czego: wkład własny Gminy wyniesie 258 081,30 zł, a dofinansowanie z EFS: 3 571 018,16 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020