Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna

Projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna  otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł.

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które wykraczają poza program nauczania. Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Regulamin_projektu

Formularz zgłoszeniowy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Rezygnacja