Sylwia Olszewska

Trener | Coach
Katarzyna Klimek
Sylwia Olszewska - psycholog biznesu i zdrowia, trener umiejętności psychologicznych, a także  technik NLP (NeuroLingwistycznego Programowania) i  RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań), coach ACC ICF oraz terapeuta.

Od 16 lat wspiera ludzi w rozwoju i dążeniu do zmian w życiu prywatnym i zawodowym. Praca z ludźmi to pasja w której, głównie wykorzystuje metody psychologii pozytywnej.  Z wielkim zaangażowaniem pracuje z każdą osobą i grupą.

Duże doświadczenie wykorzystuje i łączy wiedzę i umiejętności coachingowe, psychologiczno - terapeutyczne i trenerskie z doświadczeniem biznesowym, dostosowując odpowiednią technikę do potrzeb klienta.

Dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, public relations, psychologii zdrowia, osobowości, zastosowania psychologii pozytywnej w organizacji i życiu prywatnym. Posiadaa 16 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu autorskich szkoleń psychologicznych, dla firm, urzędów, instytucji, rządowych i pozarządowych. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących kształtowania kompetencji menedżerskich takich, jak: przywództwo i kierowanie zespołem, ocena pracowników, rozwiązywanie konfliktów w organizacji, motywacja pracowników, coaching, oraz kompetencji miękkich: komunikacja, obsługa klienta, autoprezentacja, przemówienia publiczne, techniki wywierania wpływu.

Od 16 lat współpracuje z Uczelniami Wyższymi w Szczecinie jak: WSH, WSB, ZPSB, Uniwersytet Szczeciński  jako wykładowca z zakresu psychologii organizacji, zarządzania i biznesu, doradztwa zawodowego i personalnego. Z wielkim zaangażowaniem prowadzę zajęcia dydaktyczne, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z wiedzą i doświadczeniem słuchaczy.

Propaguje psychoprofilaktykę, w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom i chorobom w życiu człowieka. Inspiruje do rozwoju osobistego i zawodowego, kreatywności, pozytywnego myślenia, zdrowego i higienicznego stylu życia w celu osiągania dobrego samopoczucia i sukcesów w biznesie i życiu osobistym. Stosuje nowoczesną metodę stymulacji pracy umysłu EEG-Biofeedback.

W pracy terapeutycznej koncentruje się głównie na podejściu Ericksonowskim, które ujawnia i rozwija pozytywne strony człowieka i jego potencjalną siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracuje także  w ujęciu poznawczo- behawioralnym i humanistycznym (Gesthalt). Wykorzystuje moc  psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wartościach i dobrostanie psychicznym człowieka  w celu podniesienia poziomu jakości życia. Umiejętności terapeutyczne doskonali w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Swoją pracę superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wiedzę praktyczną i zasady prowadzenia biznesu, coachingu oraz treningów psychologicznych zdobywała pracując dla korporacji amerykańskiej i niemieckiej o profilu medycznym. Jest absolwentką UAM w Poznaniu – ukończone studia psychologiczne, Uniwersytet Gdański – studia doktoranckie, Studium Menedżerskiego ARG w Poznaniu, Institut Francais de Gestion (I.F.G.) w Warszawie, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie – należącego do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE). Stale aktualizuję swoją wiedzę, a także zdobywam nową poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach jako słuchacz, wykładowca lub ekspert. Pisze i publikuję artykuły w tematyce psychologii zdrowia i biznesu.