CYBERPRZEMOC – ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI
CYBERPRZEMOC – ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI

trailer szkolenia | profiWorld.com

„Cyberprzemoc – zagrożenia cyberprzestrzeni” to produkt dla szkół, którego głównymi odbiorcami są uczniowie gimnazjum, ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceum.

CYBER PRZEMOC - ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI
CYBERPRZEMOC     INTERNET     CYBERPRZESTRZEŃ

 „Cyberprzemoc – zagrożenia cyberprzestrzeni” to produkt dla szkół, którego głównymi odbiorcami są uczniowie gimnazjum, ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceum. Cały produkt zawiera film edukacyjny dostosowany w odbiorze do młodzieży, podręcznik dla nauczycieli, grę edukacyjną dotyczącą pojęć związanych ze światem wirtualnym, test na występowanie symptomów uzależnienia od Internetu oraz scenariusz poprowadzenia dwóch lekcji dotyczących powyższego tematu.

Głównym celem projektu edukacyjnego jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni i wypracowanie skutecznych metod ochrony przed nimi.

Korzyści płynące z realizacji programu w szkole:

  • Uczniowie dowiedzą się, jakie zagrożenia występują w cyberprzestrzeni
  • Uczniowie dowiedzą się jak reagować w sytuacji występowania cyberprzemocy
  • Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą uzależnień związanych z wirtualnym światem
  • Uczniowie przeanalizują swój sposób spędzania czasu pod względem ewentualnego występowania symptomów uzależnienia od komputera/gier/bycia w sieci
  • Uczniowie stworzą filmy bądź plakaty przestrzegające przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Program „Cyberprzemoc - zagrożenia cyberprzestrzeni” zalecany jest do realizacji podczas lekcji wychowawczych. Program jest opracowany na 2 lekcje 45 minutowe:

  • Lekcja nr 1 – Wstęp do tematu, prezentacja filmu „Zagrożenia cyberprzestrzeni”, omówienie głównych zagrożeń wynikających z przebywania w sieci.
  • Lekcja nr 2 – Cyberprzemoc i uzależnienie od Internetu – analiza przypadków, definicje, formy, źródła, skutki, ochrona.

Program kończy się prestiżowym konkursem z główną wygraną jaką jest wycieczka dla zespołu zwycięzców wraz z opiekunem do Muzeum Techniki i Komunikacji w Berlinie wraz z Science Center Spektrum – miejscem pełnym fascynujących eksperymentów.

Cena regularna 2100,00 zł
Cena specjalna do końca czerwca 2016
1400,00 zł
1 komplet

Produkt zawiera:

film edukacyjny dostosowany w odbiorze do młodzieży

podręcznik dla nauczycieli

grę edukacyjną dotyczącą pojęć związanych ze światem wirtualnym

test na występowanie symptomów uzależnienia od Internetu

scenariusz poprowadzenia dwóch lekcji dotyczących powyższego tematu

KONKURS
Zagrożenia Cyberprzestrzeni
KONKURS
Zagrożenia Cyberprzestrzeni