Jak budować autorytet szefa – expose szefa

Jak budować autorytet szefa - expose szefa

Grunt to dobrze zacząć! Każdy zespół da się ułożyć pod warunkiem, że od początku znane są reguły gry. Aby ludzie czuli się bezpiecznie muszą znać obowiązujące zasady. A  na początku zasady ustala SZEF. Pytanie brzmi: jak je ustala i jak precyzyjnie komunikuje. Zapraszam Cię na szkolenie, które pomoże Tobie zbudować swój autorytet, które pokaże Ci jak rozpocząć współpracę z zespołem, które pozwoli Tobie sprawnie zarządzać ludźmi na każdym szczeblu organizacyjnym. Dzięki temu szkoleniu uświadomisz sobie kim jesteś jako SZEF.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Czym jest i jak jest ważne expose szefa
 • Kiedy je wygłaszać w zespole
 • Dobre expose szefa jako silny motywator do działania zespołu
 • Procedura budowania expose
 • Praca na wartościach szefa – autodiagnoza
 • Karanie i nagradzanie – jak o tym poinformować zespół
 • Wyznaczanie granic - czyli co wolno a czego nie w zespole
 • Budowanie własnego niepowtarzalnego expose
 • Mowa werbalna i mowa niewerbalna - czyli jak i co mówić podczas expose aby być przekonywującym
 • Spójność podczas wystąpienia i wygłaszania expose

Adresaci szkolenia:

 • Szefowie – właściciele firm
 • Menadżerowie i liderzy zarządzający zespołami
 • Każda osoba zarządzająca zespołem lub planująca zarządzać zasobami ludzkimi

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą prawidłowego budowania i wygłaszania expose szefa
 • Zdobędziesz umiejętności stworzenia własnego expose
 • Uświadomisz sobie wartości jakimi kierujesz się w pracy
 • Poznasz praktyczne wskazówki jak wygłaszać a jak nie wygłaszać expose
 • Zdobędziesz umiejętności związane z efektywną komunikacją podczas wygłaszania expose
 • Zbudujesz autorytet szefa

Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze, scenki
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej : 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 1 dzień tj. 8 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.