IV EDYCJA

IV EDYCJA

Lp.              INDYWIDUALNY NUMER REKRUTACYJNY                         LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (max. 75 pkt)             
1.  174  75
2. 093 75
3.  090  75
4.  176  75
5. 182  75
6.  088  75
7.  087  75
8.  039  75
9.  095  75
10.  075  75
11.  161  73
12.  171 73
13.  187 71
14.  209 71
15.  203  70
  LISTA REZERWOWA LISTA REZERWOWA
16.  183  66
17.  037  66
18.  216  66
19.  208  65
20.  197  65
21.  202  65
22.  220  64
23.  205  64
24.  218  64
25.  196  60
26.  186  60
27.  189  60
28.  190  60
29.  191  60
30.  181  60
31. 195  60
32. 193  60
33. 211  60
34. 214 60
35. 204  60
36. 169  60
37. 170  60
38. 089  60
39. 200  58
40. 199 58
41. 184 58
42. 185 58
43. 180 57
44. 138 57
45. 146  57
46. 159  57
47. 219  56
48. 215  56
49. 207  56
50. 213  56
51. 217  56
52. 206  56
53. 212  56
54. 222  56
55. 210 55
56. 179 55
57. 172 55
58. 178 55
59. 188 55
60. 201 55
61. 173 55