Indywidualne sesje coachingowe dla firm i indywidualnych osób

Indywidualne sesje coachingowe dla firm i indywidualnych osób

Podróż prawdziwego odkrywcy nie polega na szukaniu nowych pejzaży, ale na zyskaniu nowych oczu

                                                                       Marcel Proust

 

Coaching z założenia przeznaczony jest dla osób zdrowych psychicznie, które myślą, planują, dążą do zmian i samodoskonalenia. Jest procesem zorientowanym na przyszłość, wychodzi z założenia, że na przeszłość nie mamy już wpływu, możemy zmienić jej postrzeganie, ale to już przestrzeń terapeutyczna przede wszystkim. 

Dla coachingu teraźniejszość jest punktem wyjścia dla zmian. Bazując na wielu badaniach naukowych specjalistów w wielu dziedzinach i inspirując się wieloma przestrzeniami naukowymi, coaching stanowi narzędzie do efektywnej pracy, zorientowanej na przyszłość.

Praca z coachem to proces, czyli cykl sesji coachingowych (sesja trwa ok. 75 minut), odbywających się co ok. 1-2 tygodnie. Pierwsza sesja jest niezobowiązująca, poznasz na niej zasady i formę współpracy, która ustalana jest indywidualnie i z uwzględnieniem Twoich potrzeb.

 

Pracując z klientami już kolejne lata, kiedy liczba godzin w coachingu liczy się już w tysiącach, każdy klient jest inny, każda sesja niepowtarzalna, stworzyliśmy nasze własne definicje coachingu:

 • Dla nas coaching jest dobrowolną zmianą nawykowego stylu myślenia na konstruktywny.
 • Dla nas coaching to również niedyrektywna forma wsparcia psychologicznego, zorientowana na przyszłość, skupiająca się na zasobach i możliwościach klienta, jako eksperta od swojego życia.
 • Dla nas coaching to bycie widzem w teatrze życia klienta, siedzimy jednak na widowni, a głównym aktorem, reżyserem i scenarzystą jest klient.

 

Odbiorca coachingu: osoba zdrowa nastawiona na rozwój

 

Podczas pracy coachingowej następuje:

➢ Rozwój umiejętności interpersonalnych - 35% badanych

➢ Rozwój kompetencji menedżerskich - 18% ankietowanych

➢ Rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej - 15% pytanych

➢ Rozwój umiejętności przywódczych - 14%

➢ Przyśpieszenie rozwoju osobistego a w tym jasność określania celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny, tak odpowiadało 12% badanych.

 

A co mówią nasi klienci o swoich doświadczeniach coachingowych? Co im dała praca z coachem?

 • Wiedzę na temat tego, co w moim życiu ważne
 • Świadomość mojego potencjału
 • Spojrzenie na sytuacje z różnych perspektyw
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Osiągnięcie celów
 • Życie w zgodzie ze sobą
 • Pobudzenie kreatywności oraz drzemiących we mnie pokładów potencjału
 • Umiejętność budowania prawdziwych i głębokich relacji interpersonalnych
 • Umiejętność radzenia sobie z krytyką i porażką
 • Przekuwanie porażki w cenne doświadczenie
 • Zmianę ograniczających przekonań
 • Kontrolowanie myśli i emocji
 • Pozbycie się złych i drażniących nawyków
 • Świadomość celów i potrzeb
 • Wzmocnienie umiejętności koncentracji
 • Wzrost motywacji i chęć podejmowania nowych wyzwań
 • Proaktywność i pewność decyzji
 • Zwiększenie zaradności i elastyczności
 • Rozwój kompetencji zawodowych i kariery
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Pokonanie stresu i powrót do stanu równowagi
 • Poczucie spełnienia
 • Osiągnięcie celów….