I EDYCJA

I EDYCJA

Lp.              INDYWIDUALNY NUMER REKRUTACYJNY                         LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW (max. 75 pkt)             
1.  045  75
2.  041 75
3.  014  75
4.  040  75
5.  009  75
6.  046  74
7.  044  74
8.  015  74
9.  034  72
10.  030  72
11.  002  72
12.  003 72
13.  017 71
14.  016  71
15.  038  71
  LISTA REZERWOWA LISTA REZERWOWA
16.  043  65
17.  019  65
18.  042  65
19.  048  64
20.  026  64
21.  025  63
22.  011  63
23.  007  63
24.  001  63
25.  018 63
26.  020  62
27.  028  62
28.  010  61
29.  023  61
30.  008  61
31.  012  61
32. 022  60
33 024  60
34. 005  60
35. 029  60
36. 006  60
37. 027  60
38. 021  60
39. 050  60