Human Resources

REKRUTACJA I SELEKCJA

Jednym z priorytetów na najbliższe lata w planach HR jest zmiana roli HR w organizacji ze wspierającej na bardziej strategiczną. Coroczne badania i raporty firm doradczych pokazują coraz większą potrzebę zmian w tym zakresie.

Profi Biznes pomaga swoim klientom w tworzeniu strategii HR oraz wspiera w zakresie tworzenia wartości przez funkcję HR. Realizujemy działania opierając się o wypracowanie wspólnych rozwiązań miedzy innymi na warsztatach strategicznych, badając kulturę organizacji, nastroje pracownicze oraz tworząc i wdrażając wspólnie nową strategię HR.

SZKOLENIA HR

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do osób, które zajmują się praktycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. W zakładce szkolenia HR przedstawiamy szereg specjalistycznych propozycji dla profesjonalistów pragnących zdobyć lub uzupełnić swoje kompetencje w zakresie ZZL.

PRODUKTY HR

Oferujemy usługi z zakresu selekcji i rekrutacji pracowników na stanowiskach asystenckich, specjalistycznych i managerskich. Najlepszych spośród najlepszych wybieramy dzięki dużemu doświadczeniu naszych psychologów oraz przy wykorzystaniu narzędzi weryfikujących oczekiwane kompetencje. Kandydaci poddawani są testom zawodowym i kompetencyjnym, testom psychologicznym.