Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę lidera sprawuje Powiat Zielonogórski, natomiast partnerzy wybrani drogą konkursu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Profi Biznes Group ze Szczecina będą realizować wraz z powiatem poszczególne zadania. Ogółem wartość  projektu opiewa na  8 086 054 zł, z czego: wkład własny Powiatu wyniesie 545 000 zł, a dofinansowanie z EFS: 7 541 054 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego realizuje projekt pozakonkursowy z Podziałania 8.4.1 RPO – Lubuskie 2020 pt.: Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2016 – 30.06.2022.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020