Doradztwo

Nasi specjaliści świadczą usługi w zakresie:

 • Doradztwa w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych
 • Doradztwa indywidualne w zakresie pracy i obsługi klienta
 • Doradztwa indywidualnego z zakresu prowadzenia rozmów negocjacyjnych – strategie negocjacyjne
 • Mediacji dla firm
 • Doradztwa w przygotowaniu biznesplanów
 • Doradztwa dla menadżerów i właścicieli firm w zakresie zarządzania ludźmi

DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej
 • Jak przygotować się i efektywnie poszukiwać nowej pracy
 • Strategie i techniki poszukiwania pracy
 • Określanie istotnych aspektów swojej idealnej pracy i zawodu
 • Definiowanie i wykorzystanie swoich talentów
 • Znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Doradztwo w pisaniu biznesplanów
 • Odkrycie swoich talentów i zmiana kierunku zawodowego