Doradztwo

Nasi specjaliści świadczą usługi w zakresie:

 • Doradztwa dla firm pod kątem strategii marketingowej, tworzenia marki firmy, kierunku firmy, wizerunku firmy
 • Doradztwa indywidualne w zakresie pracy i obsługi klienta
 • Doradztwa indywidualnego dla handlowców – strategie sprzedażowe
 • Doradztwa indywidualnego z zakresu prowadzenia rozmów negocjacyjnych – strategie negocjacyjne
 • Mediacji dla firm
 • Doradztwa w przygotowaniu biznesplanów
 • Doradztwa dla menadżerów i właścicieli firm w zakresie zarządzania ludźmi

DORADZTWO ZAWODOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Testy predyspozycji zawodowych
 • Testy kariery
 • Analiza mocnych i słabych stron
 • Diagnoza osobowości – indywidualista czy lider zespołu
 • Testy kompetencji zawodowych
 • Wskazanie kierunku rozwoju osobistego
 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej
 • Wybór kierunku kształcenia

DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Planowanie ścieżki kariery zawodowej
 • Jak przygotować się i efektywnie poszukiwać nowej pracy
 • Strategie i techniki poszukiwania pracy
 • Określanie istotnych aspektów swojej idealnej pracy i zawodu
 • Definiowanie i wykorzystanie swoich talentów
 • Znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy
 • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • Doradztwo w pisaniu biznesplanów
 • Odkrycie swoich talentów i zmiana kierunku zawodowego