Coaching zespołowy – czyli dodatkowe krzesło dla bonusowego Klienta

Coaching zespołowy - czyli dodatkowe krzesło dla bonusowego Klienta

Warsztat "Coaching zespołowy" pozwala praktykującemu coachowi na zdobycie nowych kompetencji; poprzez pracę nad umiejętnościami, poszerzenie wiedzy, pracę nad postawą.

Człowiek jest istotą społeczną, żyjemy w zespołach – mniej i bardziej formalnych. Jesteśmy częścią systemu, którego relacje są osobnym podmiotem. Co to oznacza dla coacha? Przede wszystkim wyzwanie – zespół i relacje w nim panujące to niezwykle istotny obszar pracy coachingowej, który rządzi się odmiennymi do indywidualnego coachingu prawami. Wymaga odmiennych umiejętności, oprócz grupy osób o swoich indywidualnych potrzebach istotę stanowi również zadbanie o dodatkowego uczestnika coachingu – Zespół – czym on jest, jakie ma swoje własne potrzeby i jakimi prawami się rządzi, z jakimi wyzwaniami może spotkać się coach, który ma na sali dodatkowego,  niewidocznego, ale ważnego uczestnika? Warsztat ma na celu zapoznanie Cię z typami zespołów, procesem uczenia się zespołowego, rolą samoprzywództwa w procesie oraz modelami coachingu zespołowego. Prowadzenie coachingu zespołowego wymaga również od coacha wiedzy z zakresu skuteczności zespołu z jednej strony, ale również wysokiej  samoświadomości samego coacha. Warsztat Coaching zespołowy zawiera odpowiedzi na te pytania w pakiecie.

Odbiorca warsztatu: Coach (tak zewnętrzny, jak i wewnętrzny)

Podczas warsztatów dowiesz się:

 • Czym jest coaching zespołowy i o co stanowi jego istotę
 • Czym jest zespół i jakimi rządzi się prawidłami, jakie są typy zespołów
 • Kim jest coach pracujący z zespołem i co wiedzieć i umieć powinien
 • Czym jest efektywność zespołowego coachingu, czyli jak, gdzie, kiedy i z kim
 • Jakie są wyzwania w coachingu zespołowym, czyli o sytuacjach, gdzie wchodzą w grę relacje i emocje
 • Jakie modele coachingu zespołowego gdzie się sprawdzają
 • Jakimi narzędziami można efektywnie pracować w coachingu zespołowym

 Realizacja szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone w formie warsztatowo - treningowej (20%-80%): prezentacje, przykłady, formularze, scenariusze
 • Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, certyfikaty
 • Ilość uczestników w grupie szkoleniowej: 6 - 14 osób
 • Czas sesji szkoleniowej: 2 dni 16 godzin szkoleniowych (z możliwością dostosowania indywidualnego)
 • Miejsce realizacji szkolenia w siedzibie klienta lub miejscu wskazanym przez klienta.