Karty Change Your Mind (CYM) to zestaw metaforycznych narzędzi działających poprzez uruchomienie obszarów mózgu odpowiedzialnych za logiczne myślenie, emocjonalne odczuwania i intuicyjne odkrywanie znaczeń ukrytych w symbolach. Praca z CYM to praca wspierająca poznanie samego siebie i otaczającego świata, wspierająca wyznaczanie celów i przełamywanie własnych oporów jak również wspierająca dokonywanie mniejszych i większych zmian w życiu.

Podstawą działania CYM jest metafora – środek pozwalający wyrażać jedno za pomocą innego. Poprzez obrazy czy symbole klient definiuje swoją rzeczywistość jak również swoje pragnienia dotyczące przyszłości w sposób bardziej dla siebie komfortowy. Nazywając bliskie sobie sprawy za pomocą symboli jest w stanie zrozumieć szerzej ich znaczenie. Zmieniając symbolikę może również zapoczątkować zmiany w swoim działaniu.

Karty Change Your Mind pozwalają budować większą świadomość własnej tożsamości, swojego potencjału jak również sytuacji obecnej. Pomagają nazywać marzenia i wyznaczać śmiałe cele jak również wspierają proces układania drogi dojścia do wytyczonych punktów.

Idealne narzędzie do pracy:

 • dla nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • dla rodziców do pracy z dzieckiem
 • dla pracowników do indywidualnego rozwoju kompetencji
 • dla osób zarządzających (menadżerów)
 • dla coachów, psychologów, terapeutów do pracy z klientami/pacjentami
 • dla doradców zawodowych do wytyczania ścieżek kariery
 • dla pracowników HR do rekrutacji

CHANGE YOUR MIND - WARTOŚCI

 • 35 kart do pracy z wartościami klienta
 • karty nadają się do pracy zarówno w obszarze zawodowym jak i prywatnym
 • Change Your Mind - Wartości to:
 • głębokie poznawanie siebie
 • poznanie swoich motywatorów w działaniu
 • zrozumienie własnych wyborów
 • pomoc w wyznaczaniu priorytetów

 

WARSZTAT CHANGE YOUR MIND

Dwudniowe szkolenie z metod pracy Change Your Mind to zestaw narzędzi do prowadzenia sesji z klientem w procesie coachingowym bazujących głównie na  metaforze.

Każdy uczestnik pracując podczas warsztatu poznaje:

 1. Podstawy pracy z CYM – główne zasady, możliwości, alternatywy
 2. Zastosowanie Kart CYM w pracy nad budowaniem świadomości – kim jestem, jakie mam zasoby, jakie talenty
 3. CYM w określaniu rzeczywistości klienta czyli „Moja Trampolina”
 4. CYM, a wyznaczanie śmiałych celów
 5. Metody budowania planu w oparciu o karty czyli „Moja Droga do Celu”
 6. Sposoby definiowania przeszkód i zagrożeń z pomocą CYM
 7. Narzędzie ”Mapa Mojego Świata”.

Uczestnicy podczas warsztatów pracują w parach będąc w roli coacha i klienta. Niektóre metody przepracowują indywidualnie, a inne na forum grupowo. Efektem takiej pracy dla uczestnika jest zdobycie umiejętności prowadzenia klienta w sesji z wykorzystaniem CYM jak również poznanie jak działają karty, jakie wywołują emocje, jak wspierają samopoznanie i jak prowokują do działania.

Zaplanowane szkolenia: zakładka Kalendarz Szkoleń