Akademia informatyczna osób dorosłych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA - 100% DOFINANSOWANE - REKRUTACJA OTWARTA!

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE DROGĄ MAILOWĄ: szczecin@profibiznesgroup.pl

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wykształcenie kompetencji kluczowych i kwalifikacji TIK wśród 144 osób (w tym 74 K, 70

M) zamierzających uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach informatycznych na terenie woj. zachodniopomorskiego w terminie do 31.12.2019

 

W ramach projektu organizowany jest kurs w zakresie kompetencji TIK „ IC3” (80h)

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Czwarta generacja tego standardu jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

  1. Podstawy pracy z komputerem
  2. Kluczowe programy i aplikacje
  3. Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3. Certyfikaty z serii IC3 to pierwszy odpowiedzialny krok do potwierdzenia własnej świadomości cyfrowej. Standard certyfikacji IC3 jest polecany przez największe firmy branży ICT. Jest to obiektywne i miarodajne narzędzie sprawdzające poziom umiejętności komputerowych, zalecane przede wszystkim kandydatom zaczynającym swoją przygodę z certyfikacją ICT. Firmy zatrudniające osoby świadome cyfrowo, odczuwają wzrost efektywności swoich pracowników. Dzięki temu potencjał tych firm może rozwijać się o wiele szybciej i ekonomiczniej.

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoba dorosła powyżej 18 roku życia, która pracuje, uczy się, lub zamieszkują na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gosp. w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gosp. oraz os. fizycznych zajmujących się produkcją podst. produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu UE).

Dodatkowe punktu premiujące otrzymują osoby spełniające następujące kryteria:

 

-Osoba zamieszkująca tereny wiejskie (5 pkt)

-Wykształcenie średnie ( 10 pkt)

-Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) (10 pkt)

-Status osoby bezrobotnej (5 pkt)

-Osoba w wieku 50+ (10 pkt)

 

Jak się zgłosić do udziału w projekcie:

W zakładce Dokumenty rekrutacyjne proszę pobrać Formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: szczecin@profibiznesgroup.pl. Po wstępnej weryfikacji specjalista ds. rekrutacji skontaktuje się w celu dalszego procesu rekrutacyjnego.

 

KONTAKT:

Profi Biznes Group

Aleja Piastów 75/3

70-326 Szczecin

Tel. 91 453 01 55

Mail. szczecin@profibiznesgroup.pl